GEDRAGSCODE

 

I. ALGEMEEN

www.dayuse.com is een voor iedereen toegankelijke website bestemd voor het huren van kamers en ruimtes in hotels overdag of voor overnachtingen in meer dan 25 landen. Op deze website zoeken internetbezoekers naar beschikbaarheid en adviezen om daarna een hotel te reserveren. Het doel van deze Algemene voorwaarden is het vastleggen van regels voor het gebruik van de functionaliteiten op de website door bezoekers. Het gebruik van de website is gratis. Day Use hecht er sterk aan dat deze website een hoogwaardig hulpmiddel is waarop bezoekers relevante informatie en betrouwbare adviezen krijgen over de bedrijven. Alle hotels die op www.dayuse.com staan, zijn zorgvuldig geselecteerd en staan bekend om hun serieuze en ethisch verantwoorde werkwijze. De op www.dayuse.com vermelde gegevens of adviezen hebben alleen betrekking op hotels. www.dayuse.com is uitsluitend bestemd voor bezoekers die ouder zijn dan 18 jaar.

II. AANSPRAKELIJKHEID

De dienstverlening van Day Use bestaat uit het met elkaar in contact brengen van gebruikers en hotels voor de huur van hotelkamers of -ruimtes en haar aansprakelijkheid is beperkt tot de levering van die dienst. De prestatie die het hotel levert aan de klanten wordt geregeld door de eigen algemene verkoopvoorwaarden van het hotel. Day Use is derhalve niet aansprakelijk voor een gebrekkige nakoming van de aanbieding door het hotel. Day Use heeft niet tot taak om de identiteit of de uitgeoefende activiteit te controleren van de personen die gebruikmaken van haar dienst. Day Use is niet aansprakelijk voor een incident, ongeval of andere gebeurtenis bij de bedrijven die in strijd is met de geldende regelgeving. Day Use keurt alle illegale activiteiten of praktijken die in strijd zijn met de Franse wetgeving sterk af en verbindt zich om volledig medewerking te verlenen aan de bevoegde instanties in geval van verdenkingen van fraude, illegale handel of andere illegale activiteiten die ontdekt zijn in verband met de activiteiten van www.dayuse.com

III. GEHEIMHOUDING VAN GEGEVENS & BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Overeenkomstig de wetgeving inzake privacybescherming verbindt Day Use zich ertoe om gegevens die zij bezit over haar klanten nooit bekend te maken, behalve wanneer zij daartoe een naar behoren onderbouwd verzoek ontvangt van de bevoegde instanties. Het verzamelen van persoonsgegevens via de website www.dayuse.com en het gebruik dat daarvan gemaakt wordt, voldoet aan de eisen van de Loi Informatique et Libertés (Franse wet bescherming persoonsgegevens) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Klanten van de website kunnen verzoeken om rectificatie, aanpassing of wissing van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door een bericht te sturen naar: dataprivacy@dayuse.com

IV. RESERVERING EN ANNULERING

De voorwaarden voor reservering en annulering verschillen per type aanbieding: - reserveringen voor kamers overdag kunnen kosteloos geannuleerd worden tot het laatste moment, met uitzondering van de per creditcard betaalde reserveringskosten die niet in aanmerking komen voor teruggave, overeenkomstig artikel L 121-21-8-12° van de Code de la Consommation (Franse consumentenwet); - reserveringen voor ruimtes overdag kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 10.00 uur (plaatselijke tijd) op de gereserveerde dag; - reserveringen voor belevenissen of overnachtingen kunnen niet geannuleerd worden en komen niet in aanmerking voor teruggave, behalve in geval van overmacht (zoals vastgelegd in de regelgeving). We raden gebruikers aan vóór de reservering kennis te nemen van de uitgebreide voorwaarden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de beschrijving van elke aanbieding.